คอยล์ voopoo

คอยล์ Voopoo แต่ละโอห์ม ควรใช้น้ำยาอะไร ปรับไฟเท่าไรถึงจะเหมาะสม

คอยล์ VOOPOO แต่ละตัวต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกันครับ

voopoo pnp coil chart

คอยล์ VOOPOO แต่ละตัวต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกันครับ

คอยล์ Voopoo 0.3

ควรใช้ไฟ 32-40w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S

ใช้ Saltnic มาเลได้ ใช้ Freebase ได้

คอยล์ Voopoo 0.6

ควรใช้ไฟ 20-28w

ฟิลสูบ : กึ่งๆโล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S

คอยล์ voopoo ซอลนิค ใช้ Saltnic มาเลได้ ใช้ Freebase ได้

คอยล์ Voopoo 0.45

ควรใช้ไฟ 20-28w

ฟิลสูบ : กึ่งๆโล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S

คอยล์ voopoo ซอลนิค ใช้ Saltnic มาเลได้ ใช้ Freebase ได้

คอยล์ Voopoo 0.2

ควรใช้ไฟ 40-60w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น DRAG X DRAG S

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น

คอยล์ Voopoo 0.15

ควรใช้ไฟ 60-80w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น DRAG X 

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น


ดูสินค้าอื่นๆ : heaventownvape.com

Posted in บทความบุหรี่ไฟฟ้า.