คอยล์ voopoo

คอยล์ VOOPOO แต่ละตัวต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกันครับ

voopoo pnp coil chart

คอยล์ VOOPOO แต่ละตัวต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกันครับ

คอยล์ Voopoo Vinci 0.3 ราคา

คอยล์ Voopoo 0.3

ควรใช้ไฟ 32-40w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S , Argus Pro หรือตระกูล Drag ทุกรุ่น

ใช้ Saltnic ได้ ใช้ Freebase ได้

คอยล์ Voopoo PnP-VM4 0.6

คอยล์ Voopoo 0.6

ควรใช้ไฟ 20-28w

ฟิลสูบ : กึ่งๆโล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S , Argus Pro

คอยล์ voopoo ซอลนิค ใช้ Saltnic ได้ ใช้ Freebase ได้ หรือตระกูล Drag ทุกรุ่น

1adae40d b3ce 12f3 f434 610bf2c70d8e

คอยล์ Voopoo 0.45

ควรใช้ไฟ 20-28w

ฟิลสูบ : กึ่งๆโล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25mg

ใข้กับรุ่น VINCI VINCI X DRAG X DRAG S, Argus Pro หรือตระกูล Drag ทุกรุ่น

คอยล์ voopoo ซอลนิค ใช้ Saltnic ได้ ใช้ Freebase ได้

คอยล์ voopoo 0.2

คอยล์ Voopoo 0.2

ควรใช้ไฟ 40-60w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น DRAG X DRAG S, Argus Pro หรือตระกูล Drag ทุกรุ่น

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น

คอยล์ Voopoo 0.15

คอยล์ Voopoo 0.15

ควรใช้ไฟ 60-80w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใข้กับรุ่น DRAG X , Argus Pro หรือตระกูล Drag ทุกรุ่น

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น


สั่งซื้อคอยล์ : กดตรงนี้เลย

ดูสินค้าอื่นๆ : heaventownvape.com