53A402A8 6A43 40B1 91F823D5D7E44AAC source.jpg

ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

  1. มีสารก่อมะเร็งกลุ่ม Tobacco-Specific Nitrosamines แต่พบน้อยกว่าในบุหรี่ธรรมดา
  2. สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน โทลูอีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
  3. สารประกอบคาร์บอนิล เช่น ฟอร์มัลดีไฮด็และอะเซทัลดีไฮด์
  4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและพอลิไซคลิกแอโรแมติก ไฮโดรคาร์บอน

สารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้สูบ คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม

e cigarettes 3551712b trans NvBQzQNjv4BqpJliwavx4coWFCaEkEsb3kvxIt lGGWCWqwLa RXJU8

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา จริงหรือไม่ ?

สำหรับบุหรี่ธรรมดา คนส่วนใหญ่รู้ถึงความร้ายกาจของมันอยู่แล้ว เพราะมีงานวิจัยออกมาบอกถึงอันตรายของมันอย่างมากมาย จึงทำให้คนรู้ถึงโทษร้ายแรงและเฝ้าระวังบุหรี่ได้อย่างดี สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า มีงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ชัดว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อผู้สูบมากกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 67% แน่นอนว่า WHO ไม่การันตีว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา (pptvhd36.com/news/สุขภาพ/161109)

และจากที่กล่าวมาข้างต้น สารประกอบที่พบในบุหรี่ไฟฟ้า ก่อให้เกิดอันตรายไม่แพ้บุหรี่ธรรมดา ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดา ทำให้สามารถถูกดูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่าบุหรี่ธรรมดา อนุภาคเล็ก ๆ เหล่านี้ จะเข้าไปจับเนื้อเยื่อที่ปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว และยากที่ร่างกายของเราจะขับสารพิษเหล่านี้ออกมาได้

ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า ต่างส่งผลเสียให้กับร่างกายของเราทั้งสิ้น ไม่เพียงแต่มันสร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้าง มันยังทำลายสุขภาพของคนรอบข้างและโลกใบนี้ของพวกเราอีกด้วย รู้ใจอยากให้ทุกคนตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์สามารถรักษามะเร็งบางชนิดให้หายได้ก็ตาม แต่การเป็นมะเร็งนั้นไม่สนุกเลย เสียทั้งเงิน เสียเวลา และหากร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้