241000680 271327134597458 7826795207321164589 n

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำมาจากอะไรบ้าง ทำไมสูบแล้วถึงติด

บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้งานได้ จะต้องมี น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญ และน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของ บุหรี่ไฟฟ้าที่สร้างทำให้เกิดควัญและกลิ่นต่างๆ ที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าไปเหมือนการเลียนแบบการสูบบุหรี่ที่เราเคยรู้จักกันมา  ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งแบบที่ผสมและไม่ผสมนิโคติน บางชนิดก็ไม่มีนิโคตินเลย มีแต่สารสร้างควัญกับสารปรุงแต่งกลิ่นธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งนั้นทำให้แม้แต่เป็นคนที่ยังไม่เคยลองบุหรี่มาก่อนเลย ก็สามารถดูดบุหรี่ไฟฟ้าได้เช่นกัน

ส่วนประกอบหลักๆของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีดังนี้

– โพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol) คือ สารละลายหัวกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นส่วนผสมในการปรุงแต่งกลิ่นและสีอาหาร จึงเป็นสารที่ปลอดภัย

– กรีเซอรีนจากพืช (Vegatable Glycerin) คือ สารชนิดหนึ่งที่มีความหวานในตัว จะมีความหนืดหากมีส่วนผสมนี้มากเกินไปอาจทำให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ยาก จึงต้องเลือกส่วนผสมความเข้มข้นอย่างเหมาะสม

– นิโคติน เป็นส่วนประกอบสำคัญของบุหรี่ ทั้งแบบมวนและแบบไฟฟ้า เมื่อสูบนานเข้าจะทำให้ผู้สูบติดได้ โดยหน้าที่หลักของนิโคตินก็คือการเพิ่มความดันโลหิตในร่างกาย ดังนั้นในการเลือกน้ำยาเพื่อให้กับบุหรี่ไฟฟ้า คุณควรเลือกปริมาณของนิโคตินให้เหมาะสมกับตัวคุณ ยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดี ซึ่งในน้ำยามีให้เลือกแบบชนิด นิโคตินน้อย หรือไม่มีได้

Posted in บทความบุหรี่ไฟฟ้า.