relx infinity spec03

สาเหตุที่หัวพอดดูดไม่ขึ้น เกิดจากอะไรบ้าง

  • หัวพอตกับตัวเครื่องไม่ติดกัน ติดไม่แน่น หรือใส่หัวพอตผิดตำแหน่ง ทำให้แรงดันของลมมีน้อย ทำให้ดูดพอตไม่ขึ้นนั่นเอง
  • ใส่หัวพอตไม่ถูกต้อง ใส่ผิดด้านทำให้คุณดูดไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานด้วย เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างที่ต้องการ
  • แบตน้อย แบตหมดก็ทำให้ไม่มีแรงดันในหัวพอต เมื่อดูดแล้วก็ทำให้ดูดไม่ได้เช่นกัน คุณจึงควรตรวจสอบแบตของคุณอยู่เสมอ พอใกล้จะหมดก็ควรชาร์จใหม่อีกครั้ง
  • หัวพอตเสีย ทำให้ดูดพอตไม่ขึ้นนั่นเอง แต่ในส่วนนี้คุณก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีว่ามันเสียจริงไหม
  • น้ำยาในพอตน้อยก็อาจทำให้ดูดไม่ได้เช่นกัน รวมถึงถ้าพอตสกปรกเกินไป หรือนาน ๆ สูบครั้งหนึ่งอาจจะทำให้ดูดไม่ขึ้นก็ได้
  • สิ่งสกปรกหรือน้ำยาพอตส่วนเกินอาจแห้งยึดเกาะและเปื้อนในขั้วด้านในของหัวพอต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาทั่วไป สามารถใช้ผ้าหรือสำลีก้อนในการทำความสะอาดส่วนนี้ได้ 

relxinfinity2 product

แนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อหัวพอดสูบไม่ขึ้น

หากคุณเจอปัญหาที่ใช้พอตเปลี่ยนหัว แล้วดูดไม่ขึ้น ให้คุณดูว่าหัวพอตของคุณว่าติดแน่นกับตัวเครื่อง และตำแหน่งของหัวพอตนั้นใส่ไว้ถูกต้องหรือไม่ด้วย เพราะถ้าใส่ไม่แน่น หรือใส่พอตผิดตำแหน่งก็ทำให้ดูดไม่ขึ้นเช่นกัน  แต่ถ้าตรวจหัวแล้วติดแน่นกับตัวเครื่อง คุณจะต้องดูว่าแบตในเครื่องนั้นยังมีอยู่ไหม ถ้ามีน้อยก็ให้ชาร์จเพิ่มด้วย เพราะว่าถ้าแบตน้อยก็ทำให้ดูดไม่ได้เช่นกัน และก่อนที่จะใช้งาน หรือหลังใช้งาน ควรจะเสียบชาร์จทุกครั้งเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ต้องการ แต่ถ้าพบว่า POD ที่คุณสูบนั้นแก้มาหลายวิธีแล้ว แต่ยังแก้ไม่ได้ อาจจะเป็นที่หัวพอตเสียก็ได้ อาจให้ทางร้านที่ขายช่วยดูให้ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนหัวพอตไปเลย คราวนี้ก็สูบได้ทุกเวลาเลย เพราะฉะนั้นอยากให้คุณตรวจสอบดูให้ดี เพื่อจะได้แก้ไขอย่างถูกวิธีด้วย เพราะคุณคงไม่อยากอารมณ์เสีย เมื่อนำมาสูบแล้วดูดไม่ขึ้น เป็นต้น