Caliburn A3 ใช้คอยล์อะไร

คอยล์ 1.0 Caliburn A3 มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อย่าง Pro-FOCS มีการอัพเกรด ให้มีรสชาติที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์หน้าจอตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ใหม่ที่สว่างขึ้น ทั้งยังมีระบบป้องกันความปลอดภัย เช่น การป้องแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำ และ ป้องกันการทำงานล่วงเวลา และการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ce173f2b

Caliburn A3 และ AK3 ใช้คอยล์ 1.0 Caliburn A3 ได้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 0.9 Caliburn A2 รุ่นเก่าได้ เนื่องจากตัวดีไซน์นั้นต่างกันมากจึงไม่สามาถใส่ได้


สอบถาม สั่งซื้อคอยล์ : @616rdqvd