S 12541995 1024x838 1

MOUTH-TO-LUNG คือ ?

การสุบแบบ MTL ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ เทคนิคและวิธีการเดียวกันกับการ”สุบบุหรี่” นั่นเอง โดยเมื่อเราสุบนั้นจะอมควันไว้อยู่ในปาก ก่อนที่จะซี๊ดควันลงเข้าสู่ปอด MTL จึงเป็นการสูบที่นิยมมากสำหรับคนที่ยังติด”บุxรี่”มวลอยู่ เพราะมันสามารถแทนความรู้สึกกันได้อย่างดีที่สุด

ข้อดี

-เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้ Pod

-ให้อารมณ์คล้ายบุxรี่มวลที่สุด ( ใครที่ติดบุxรี่อยู่แนะนำ MTL )

-กลิ่นดีแม้จะใช้ไฟต่ำ

DIRECT-TO-LUNG คือ ?

สำหรับการสุบแบบ DTL ทุกคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั้นก็คือวิธีการสุบแบบ กล่องหรือมอทไฟฟ้า ปกติ Sub-Ohm หรือ Baรากุ นั้นเอง ควันที่สุบจะตรงเข้าสู่ปอดโดยตรง สำหรับวิธีทีนี้จะให้ความรู้สึกที่โล่งมากกว่าการสุบ MTL กลิ่น และ รสชาติจะดีกว่า MTL อีกด้วย

ข้อดี

ผลิตควันได้เยอะ

สุบลากยาว ได้ง่ายขึ้น และ โล่งกว่า MTL