POD SYSTEM คือระบบการทำงานรูปแบบหนึ่งของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย มีขนาดกระทัดรัด พกพาง่าย ต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบเดิมหรือระบบ MOD SYSTEM ที่มีความยุ่งยากในการใช้งาน และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจขั้นสูงในการใช้งานมากกว่า

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์