คอยล์ Caliburn A3 1.0 โอห์ม สำหรับรุ่น A3 และ AK3

120 บาท

สั่งซื้อสินค้าโดยการกดที่ปุม “ซื้อสินค้า” หรือแอดไลน์ @616rdqvd

สั่งซื้อ/สอบถามทางไลน์

สั่งทางเว็บ

คำอธิบาย

คอยล์ Caliburn A3 1 กล่องมี 4 ชิ้น (ขายแยก และยกกล่อง)

ตัวละ 120 ยกกล่อง 450 ค่าส่ง 60

ใช้กับน้ำยาประเภทซอลนิคจะได้รับฟิลสูบที่ดีที่สุด

คอยล์ 1.0 ohm Caliburn A3

ใช้กับเครื่องรุ่น Caliburn AK3 และ Caliburn A3 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรุ่นอื่นได้

อายุใช้งานของหัวพอดรีฟิล 1 ตัว ประมาณ 7-14 วัน โดยเฉลี่ย

สั่งซื้อ : หัวพอด Caliburn A3