DUBAI VAPE 10,000 PUFF พอดใช้แล้วทิ้ง วัยรุ่นดูไบ

285 บาท

สั่งซื้อ/สอบถามทางไลน์

สั่งทางเว็บ

คำอธิบาย

นิโคติน 3%

ชาร์จได้

คอยล์ Mesh Coil 1.2 OHM

ความจุ Battery 650 MAH

ขนาดน้ำยา Capacity 15ML

DUBAI VAPE มีทั้งหมด 16 กลิ่น

1. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – YoYo Grape

2. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Mixed Berries

3. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Strawberry Watermelon

4. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Sparking Lemon

5. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Watermelon Lychee

6. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Ole Strawberry

7. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Strawberry Ice-Cream

8. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Watermelon

9. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Raspberry

10. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Cola

11. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Mineral Water

12. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Kyoho Grape

13. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Lychee

14. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Lemonade

15. Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Suguz Apple

16.Dubai Vape Disposable pod 10000 Puffs – Blueberry