SMOK RPM 5 POD

SMOK RPM 5 ใช้คอยล์

rpm30.15

1.คอยล์ SMOK RPM 3 0.15 Meshed Coil

กำลังไฟแนะนำ 40-80w คอยล์ใช้กับรุ่น SMOK RPM5 และ RPM5 Pro/NORD 5

แนะนำเล่นกับน้ำยาฟรีเบส คอยล์ตัวนี้เน้นควันตูม ลากยาวได้

RPM30.23

2.คอยล์ SMOK RPM 3 0.23 Meshed Coil

กำลังไฟแนะนำ 25-45w คอยล์ใช้กับรุ่น SMOK RPM5 และ RPM5 Pro / NORD 5

แนะนำเล่นกับน้ำยาฟรีเบส คอยล์ตัวนี้เน้นควันกลางๆ กลิ่นดี

SMOK RPM 5 POD

เราขอแนะนำผู้ใช้ SMOK RPM 5 ว่าให้เก็บ คอยล์ RPM ไว้ใน สภาพที่แห้ง และ เย็น ถ้าหากผู้ใช้ต้องการจะ เติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ผู้ใช้เติมตรงช่องเติมจะ มีสีแดง และ ต้องห้ามผู้ใช้ว่า ห้ามเติมที่ช่องลม หรือ ช่องตรงกลาง เด็ดขาด หากผู้ใช้เติมน้ำยาเข้าไปแล้วให้ปิดไว้ ห้ามเปิดทิ้งไว้เด็ดขาด เพื่อที่จะได้ป้องกัน การไหลรั่วซึมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และ ถ้าผู้ใช้กลัว คอยล์ RPM ไหม้ หรือ กลัวลวดขาด หลังจากเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ลงไปนั้นให้ผู้ใช้ปล่อยวางไว้ 5 – 10 นาทีหลังจากเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปครั้งแรก ผู้ใช้ควรเติมน้ำยาเมื่อมีเครื่องหมาย Min บนแทงค์นั้นเอง และ ก่อนจะสูบทุกครั้งให้ผู้ใช้เช็คให้แน่ใจว่าใส่ คอยล์  RPM เข้าที่กับเครื่องก่อนผู้ใช้จะสูบ หรือ ใช้งาน ต้องห้ามผู้ใช้ว่าห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหัวแทงค์ ถอดได้แค่ ปากสูบ