VOOPOO DRAG X2 7

VOOPOO DRAG S2 และ X2 ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอยล์ PNP แบบเก่าได้แล้ว จะใช้ได้แค่คอยล์ PNP-X เท่านั้น มีให้เลือกหลากหลายเบอร์ แต่ละเบอร์ก็จะให้ฟิวสูบ กลิ่น และ ควันที่แตกต่างอารมณ์กันไป และรวมไปถึงน้ำยาที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำยาซอลนิค (Saltnic) และ น้ำยาฟรีเบส (Freebase)

image

1.คอยล์ Voopoo PnP-X 0.3 ohm

ควรใช้ไฟ 32-40w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใช้ Saltnic ได้ ใช้ Freebase ได้

image 1

2.คอยล์ Voopoo PnP-X 0.6 ohm

ควรใช้ไฟ 20-28w

ฟิลสูบ : กึ่งๆโล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25mg

คอยล์ voopoo ซอลนิค ใช้ Saltnic ได้ ใช้ Freebase ได้

image 2

3.คอยล์ Voopoo PnP-X 0.2 ohm

ควรใช้ไฟ 40-60w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น

image 3

4.คอยล์ Voopoo PnP-X 0.15 ohm

ควรใช้ไฟ 60-80w

ฟิลสูบ : โล่ง

ระดับนิโคติน : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10mg

ใช้ Freebase ได้เท่านั้น